معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی

معاون
علیرضا یاری
معرفی

در راستای اجرا و تحقق ماموریت ها و وظایف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات،  معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی مبتنی بر رصد تحولات فناوری و نیز اولویت ها و نیازهای وزارتخانه متبوع، سازماندهی و مدیریت توسعه فعالیت‌های پژوهش و نوآوری را در پژوهشکده‌ها و مراکز برعهده دارد. باتوجه به گستردگی امور مرتبط، این وظایف توسط چهار دفتر زیرمجموعه معاونت پیگیری و انجام می گردد: دفتر مدیریت و راهبری پژوهش، دفتر آموزش و همکاریهای علمی و بین‌المللی، دفتر انتقال دانش فنی و ارتباط با صنعت و دفتر اسناد و منابع علمی.

ماموریت‌ها
 • برنامه ریزی و تعیین اهداف، اولویت‌ها و برنامه‌های کلان پژوهشی (راهبردی و کاربردی) در راستای ماموریت های پژوهشگاه و سیاست های بالادستی بخش ICT کشور
 • هدایت و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی پژوهشکده ها و مراكز
 • فراهم سازی زمینه های توسعه همکاری پژوهشکده ها و مراکز با سایر مراکز پژوهشی، دانشگاهی و صنعت
 • گسترش و تقویت فعالیت های رصد و آینده نگاری فناوری از طریق تدابیر موثر جهت ترغیب و تشویق پژوهشگران و اعضای هیات علمی پژوهشگاه
 • حمایت از ایده‌های قابل توسعه به محصول از طریق ایجاد شرکتهای نوپا، مراکز رشد و پارک‌های فناوری
 • مدیریت و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای پژوهشی پژوهشگاه مطابق با ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و ایجاد هماهنگی بین واحدهای پژوهشی پژوهشگاه
 • هدایت و نظارت بر فعالیت‌های ادارات و واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی به صورت مستمر برای اصلاح روندها و افزایش بهره‌وری؛
 • نظارت و ارزیابی و تحلیل عملكرد اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و اعمال مقررات مرتبط و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع معایب و ارتقای کیفیت عملکرد ایشان
 • ارزیابی عملكرد سالانه حوزه پژوهش جهت ارائه به رئیس پژوهشگاه
 • برنامه ریزی و زمینه سازی جهت ارتقای جایگاه پژوهشگاه به عنوان پیشران فناوری و نوآوری ICT در سطح ملی و بین المللی
 • حمایت از انتشار نوآوری ها و دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و اعضای هیات علمی در قالب اختراع، کتاب، مقاله، برگزاری کنفرانس های علمی و نشست های تخصصی و کارگاه های علمی
 • حمایت از بومی سازی و تجاری سازی محصولات و دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه
 • برنامه ریزی جهت ایجاد و بهره برداری از آزمایشگاههای تخصصی و تایید نمونه حوزه ICT
 • برنامه ریزی و مدیریت مشارکت پژوهشگاه در استانداردسازی حوزه ICT در سطح ملی و بین المللی
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور هدایت پایان نامه های دانشگاهی در راستای اهداف دانشگاه
 • توسعه و هدایت طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحت حمایت با اولویت پژوهش­‌ها کاربردی هدفمند و مبتنی بر برنامه های عملیاتی و راهبردی پژوهشگاه و برنامه های توسعه کشور.
 • برنامه ریزی جهت فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
 • راهبری فرایند جذب و بکارگیری سربازان وظیفه (سرباز امریه، سرباز نخبه، محقق وظیفه)
 • ارزشیابی سالیانه فعالیت های پژوهشی و پژوهشگران
 • همکاری در ارائه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی
 • همکاری در نظارت و اجرای کلیه امور قرار دادهای پروژه های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی مورد حمایت
 • برنامه ریزی جهت ایجاد مراکز رشد، نوآوری توسط پژوهشگاه
 • انجام امور محوله و سایر امور ارجاعی از سوی رئیس پژوهشگاه

 

خدمات
 • تهیه برنامه پژوهشی و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت
 • بررسی و تایید برنامه های کلان و طرح های پژوهشی
 • تهیه دستور جلسه و تشكیل شورای پژوهشی پژوهشگاه مطابق ضوابط
 • نظارت و پایش فعالیت های پژوهشی
 • آماده سازی و فراهم نمودن منابع علمی مورد نیاز فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشگران و اعضای هیات علمی پژوهشگاه
 • راهبری حمایت از پایان نامه های دانشگاهی ارشد و دکترا توسط پژوهشگاه
 • آزادرسانی گزارشات علمی و پژوهشی پژوهشگاه
 • راهبری و برگزاری کمیته انتشارات پژوهشگاه
 • راهبری و انتشار گزارش های تحلیلی و رصدی پژوهشگاه
 • راهبری تجاری سازی محصولات و دستاوردهای پروژه های پژوهشگاه
 • ارزیابی اظهارنامه های ثبت اختراع
 • راهبری ارتباط با صنعت، دانشگاه و پارک های علم و فناوری و ...
 • جذب و ارزیابی اعضای هیات علمی پژوهشگاه
 • جذب و بکارگیری مشمولین وظیفه
 • هماهنگی و نظارت بر فعالیت ثبت اختراع

 

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.

معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی

X