منشور اخلاقی

شماره :
46333
آخرین به روزرسانی :
چهارشنبه 1402/05/25 ساعت 18:49
 • اعتقاد و التزام به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 • به روز رسانی دانش در زمینه فعالیتهای پژوهشی
 • تقویت کارگروهی در انجام فعالیتهای پژوهشی
 • رعایت نظم، پشتکار و جدیت در انجام کار
 • ترجیح منافع ملی و سازمانی بر منافع شخصی
 • پرهیز و مقابله با زمینه های ایجاد فساد اداری
 • داشتن روحیه انتقادپذیری
 • حفاظت از امکانات، تجهیزات و سرمایه های پژوهشگاه
 • ایجاد ارتباط مناسب و ارئه خدمت بهتر به مردم
 • رعایت صداقت و عدالت در رفتار با ارباب رجوع
 • حفظ اسرار سازمانی
X