دفتر انتقال دانش فنی و ارتباط با صنعت

سرپرست
زهرا گل میرزایی
معرفی

دفتر ارتباط با صنعت و انتقال دانش فنی، يكي از واحدهاي تابعه معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه مي‌باشد که حفظ مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی، ارتقا سطح مشارکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بومی سازی و نشر ICT و تشویق پژوهشگران به ارائه دستاوردهای پژوهشی نو و مورد نیاز کشور در این حوزه از جمله اهداف اصلی این دفتر به شمار می‌آید.

در این مسیر، تعامل با صنعت، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، فن بازارها، شتابدهنده‌ها، کریدورهای فناوری، مراکز نوآوری مستقر در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و مجموعه‌های کارآفرینی در حوزه ICT همراه با مشاوره و ارائه راهکارهای نوین انتقال فناوری و تجاری سازی در زمره دیگر فعالیتهای این دفتر محسوب می شود.

ماموریت‌ها
 • مشارکت و همکاری در سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای توسعه طرح‌ها و موضوعات محوری و ارتقا سطح فناوری محصولات و دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه.
 • پیاده‌سازی راهبردهای توسعه فناوری و مشارکت در تدوین برنامه‌های سالیانه سبد فناوری و نوآوری پژوهشگاه همراستا با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان توسعه فناوری در کشور، وزارتخانه و ماموریت‌ها و اهداف پژوهشگاه.
 • برقراری ارتباط با صنعت، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، فن بازارها، شتابدهنده‌ها، کریدورهای فناوری، مراکز نوآوری در حوزه فاوا در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه و انعقاد و پیگیری‌های تفاهم نامه‌ها و قراردادهای همکاری مشترک با آنها.
 • تدوین و به روز رسانی آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و مجوزهای مربوط به حقوق مالکیت فکری، مجازسازی انتشار عمومی دستاوردهای پژوهشگاه، حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، فرصت مطالعاتی و پسادکتری و مدیریت و نظارت بر اجرای فرایندهای مربوطه.
 • مدیریت و نظارت بر فرایندها و مراحل توسعه فناوری از ایده پردازی تا تجاری سازی در پروژه‌های پژوهشکده‌ها و مراکز، هسته‌های نوآور و واحدهای فناور پژوهشگاه به منظور اطمینان از حصول موفقیت.
 • پژوهش و دانش افزایی در حوزه‌های تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، انتقال فناوری.
 • ایجاد و تقویت زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری باز و راهبری تجهیز و توسعه بسترهای تست و شبکه آزمایشگاه‌های تخصصی و تأييد نمونه پژوهشگاه برای انجام خدمات مهندسی، آزمایشگاهی و تأیید نمونه و محصول مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی.
 • تهیه گزارشهای مورد درخواست حسب مورد در خصوص عملکرد پژوهشگاه در حوزه ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی.
 • برنامه‌ریزی و طراحی جهت راه‌اندازی مرکز نوآوری تخصصی ICT.

 

خدمات
 • مشاوره جهت همکاری پژوهشگاه با صنعت، دانشگاه و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط
 • مشاوره جهت تدوین و مبادله تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک
 • مشاوره و آموزش در حوزه تجاری‌سازی فناوری
 • مشاوره در تدوین انواع روش‌ها و قراردادهای انتقال فناوری و همکاری با صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان
 • مشاوره و ارائه خدمت در خصوص ارزیابی سطح آمادگی فناوری محصولات و خدمات تولیدی
 • حمایت  از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
 • حمایت از فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت 


 

فراخوان حمايت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حوزه فاوا

آیین نامه حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات

برگه شماره 436 الزامات تحویل مدارک و مستندات انتقال دانش فنی
برگه شماره 442 عنوان پروژه
برگه شماره 454 برگه اولیه درخواست ثبت اختراع

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X