مرکز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال

رییس
مجتبی مازوچی
معرفی

مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال از ابتدای سال 1400 و  پیرو  موافقت اصولی سازمان ‏اداری و ‏استخدامی کشور و مجوز وزارت متبوع در خصوص ادغام  دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در ساختار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شد. این مرکز غنابخشی به ‏آموزش‌های مهارتی در حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال را ‏در سطح وزارت متبوع و دستگاه‌های تابعه دنبال می‌کند؛ لذا ‏تشکیل آن به‌عنوان ‏بازوی آموزشی پژوهشگاه اقدامی بایسته جهت ترویج و نشر دانش مستخرج از پروژه‌های تحقیقاتی و بها دادن به ‏جایگاه ‏آموزش و مدیریت دانش در مجموعه بوده است.

این مرکز با تحلیل کردن مختصات زیست بوم ICT کشور، نیازمندی‌های مهارتی صنعت و عوامل زیربنایی مؤثر در قوام بسترهای مهارت‌آموزی را  که در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی پوشش داده نمی‌شوند احصا کرده و با اتخاذ رویکردهای تعدیل‌کننده سعی دارد تا در رفع شکاف مهارت‌های مورد نیاز کشور نقش کلیدی و مؤثری ایفا نماید.

ماموریت‌ها
 • ‏فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در حوزه شبکه ملی اطلاعات و فناوری‌های نوین ‏ICT
 • طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی مرتبط با فناوری‌های نوین در حوزه ‏ICT با استفاده از توانمندی‌های اعضای هیأت علمی و ‏پژوهشگران ‏پژوهشگاه
 • برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی پروژه‌های پژوهشگاه با استفاده از زیرساخت‌های مرکز ‏آموزش
 • ‏ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران در سطح وزارت در تعامل با کانون ارزیابی ‏وزارت متبوع
 • ‏آموزش مربیان و سربازان وظیفه سراسر کشور در چارچوب سند ملی «مهارت‌آموزی و اشتغال ‏سربازان» در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح
 • ارائه آموزش‌های شغلی عمومی و تخصصی بر مبنای مدل آموزشی تدوین شده و نظام توسعه مهارت ‏کارکنان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کارگاهی مرکز و توانمندی‌های منابع انسانی ‏پژوهشگاه
 • برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و مهارتی مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه

 

 

خدمات
 • تعمیق مفاهیم نظری و کاربردی شبکه ملی اطلاعات در بخش ‏ICT‏ با رویکرد ترویجی و آموزش ‏عمومی و تخصصی
 • توانمندسازی و ارتقای سطح علمی کارکنان بخش ‏ICT در حوزه فاوا و تحول دیجیتال
 • ارزیابی، سنجش و ارتقای مهارت‌های فنی و صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی در حوزه وزارت متبوع
 • برنامه‌ریزی، نیازسنجی و راهبری آموزش‌های تخصصی در حوزه تحول دیجیتال
 • آینده‌پژوهی، تدوین شاخص‌ها و تحلیل بازار در راستای توسعه مهارت‌های تحول دیجیتال ‏
 • تعامل سازنده با دستگاه‌ها و نهادهای دانش‌بنیان جهت تسهیل ارتقای مهارت‌های نرم و سخت حوزه ‏‏تحول دیجیتال و تیم‌سازی اقتضائی ‏
 • بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی، نخبگان و مراکز تحقیقاتی در زمینه آموزش‌های حوزه فاوا، تحول ‏دیجیتال و ‏اقتصاد دیجیتال
تلفن
4-02144659661
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X