معاونت مرکز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال

سرپرست
ساسان حسینعلی زاده
معرفی

معاونت مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال مسئولیت هدایت و کنترل فعالیت‌های آموزشی در زمینه تحول دیجیتال و فناوری‌های نوین حوزه ‏ICT  را  با هدف توسعه بهینه مهارت‌ها و دانش فنی متناسب با نیازمندی‌های جامعه هدف بر عهده دارد.

 

ماموریت‌ها
  • تدوین و اجرای راهبردها و برنامه‌های آموزشی جهت توسعه مهارت‌های تحول دیجیتال در جامعه هدف
  • هماهنگی با  سایر بخش‌های پژوهشگاه جهت حصول اطمینان از انطباق برنامه‌های آموزشی با نیازها و اهداف مخاطبان دوره‌ها
  • ارائه راهکارها و راهبردهای مبتکرانه برای افزایش اثربخشی فعالیت‌های آموزشی
  • تلاش برای ارتقای همکاری با صنعت و سازمان‌های مرتبط با تحول دیجیتال به منظور تعمیق برنامه‌های آموزشی
  • ارزیابی، ارائه و به‌کارگیری پیشنهادهای مرتبط با بهبود فرآیندهای آموزشی با بهره‌گیری از داده‌های بازخورد و ارزیابی عملکرد
  • مدیریت منابع و ارتقای توانمندی تیم‌های آموزشی در راستای ارائه برنامه‌های آموزشی اثربخش
  • استفاده از فناوری‌های جدید برای ایجاد فرصت‌های آموزشی دیجیتال و بهینه‌سازی فرآیندهای مرتبط با آموزش
خدمات

موردی یافت نشد.

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X