اداره برنامه ریزی و نیازسنجی آموزشی

سرپرست
مقصود زراعت
معرفی

اداره برنامه‌ریزی و نیازسنجی آموزشی مسئولیت برنامه‌ریزی، تدوین راهبردها و ارزیابی نیازمندی‌های آموزشی کارکنان پژوهشگاه و منابع انسانی ذیربط در بخش ICT را بر عهده دارد. هدف از این کار فراهم‌سازی زمینه‌ای منسجم و نظام‌مند برای تأمین و توسعه مهارت‌ها و ترویج دانش در جامعه هدف است.

طرح‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی
  • احصاء و تحلیل نیازمندی‌های آموزشی با توجه به اهداف سازمانی و تحولات دیجیتال صنعت ICT
  • تدوین برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای کارکنان پژوهشگاه در حوزه‌های تحول دیجیتال و فناوری‌های نوین حوزه ‏ICT
  • برنامه‌ریزی اجرای دوره‌های آموزشی با توجه به زمان‌بندی و نیازمندی‌های جامعه هدف
  • همکاری با سایر پژوهشکده‌ها و مراکز به منظور ارتقای هماهنگی و انطباق بیشتر برنامه‌های آموزشی
  • ارزیابی و بازخوردگیری مداوم در خصوص اثربخشی دوره‌های آموزشی و ایجاد تغییرات لازم در آن‌ها
  • بررسی و پیش‌بینی نیازهای آموزشی و مهارتی آتی در حوزه تحول دیجیتال و انطباق برنامه‌های آموزشی با آن‌ها
  • استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود فرآیندهای برنامه‌ریزی و ارائه آموزش
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X