اداره آموزش مهارتهای نرم تحول دیجیتال

سرپرست
سیده طاهره میرسعید قاضی
معرفی

اداره آموزش مهارت‌های نرم تحول دیجیتال مسئولیت توسعه و بهبود مهارت‌های مدیریتی، ارتباطی، تفکر انتقادی، همکاری و سایر مهارت‌های نرم مرتبط با تحول دیجیتال را بر عهده دارد.

طرح‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی
  • طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت تقویت مهارت‌های نرم مرتبط با محیط‌های کار دیجیتال
  • توسعه و ارتقای تدابیر آموزشی جهت تقویت تفکر انتقادی، حل مسئله و ابتکار در محیط‌های دیجیتال
  • ارائه آموزش‌های مرتبط با مدیریت زمان و افزایش بهره‌وری در زمینه استفاده از فناوری
  • ترغیب همکاری و کار تیمی در فضاهای کاری دیجیتال
  • ارتقای مهارت‌های ارتباطی، فن بیان و مذاکره در سازمان‌ها به‌منظور افزایش کیفیت تعاملات
  • تدوین و ارائه برنامه‌های آموزشی مرتبط با مدیریت استرس، تاب‌آوری و همگامی با تحولات محیط کار دیجیتال
  • ارزیابی و پیگیری وضعیت اثربخشی برنامه‌های آموزشی و تأثیر آن‌ها بر بهبود عملکرد و رضایت کارکنان
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X