نمایشگاه مجازی

فیلتر زمان مطلب
یکشنبه 1399/12/3 ساعت 14:11
نمایشگاه رویداد خود نمایی زنجیره تأمین داخلی برای شبکه ملی اطلاعات (رویداد اخیر شهریور 1400) نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات (اسفند 1399) نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات (شهریور 1399)
دوشنبه 1399/09/17 ساعت 12:22
چهارشنبه 1399/07/9 ساعت 09:23
۱ - پایانه ها : معرفی گوشی هوشمند، تبلت، گوشی IP , انواع مودم ها  
X