گزارشات پژوهشی

فیلتر زمان مطلب
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 14:07
در این گزارش به منظور طراحی مدل مفهومی شناسایی الزامات پیاده­سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات، در گام اول نخست ادبیات طراحی مدل مفهومی‌ بررسی و تحلیل شد.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 12:13
در این گزارش گام‌های حمایت از توسعه بومی‌ محصولات اصلی و اولویت دار شبکه ملی اطلاعات پیشنهاد گردیده است.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 12:09
هدف اصلی در این گزارش، تدوین روش‌شناسی اولویت‌بندی بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات می‌باشد.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 12:06
در این گزارش، عوامل موثر بر عمق بومی‌سازی محصولات مورد استفاده در شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفتند و چالش‌های تحقق بومی‌سازی این محصولات نیز معرفی شدند. در ادامه راهکارهایی برای کاهش تاثیر این چالش‌ها پیشنهاد شده است.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 12:03
تحلیل ذی‌نفعان ابزاری است برای شناسایی و ارزیابی اهمیت افراد اصلی، گروه‌هایی از مردم یا نهادهایی که ممکن است در موفقیت فعالیت‌های سازمان یا پروژه‌ها تأثیری چشمگیر بگذارند. در این گزارش، ابتدا‌ مروری بر تعاریف و مفاهیم مطرح در تحلیل ذی‌نفعان صورت گرفته است.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 11:59
در این گزارش شاخص‌های بومی‌سازی زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات ارائه شده است. برای اینکار مولفه‌های تشکیل دهنده شبکه در لایه‌های مختلف شناسایی شده‌اند. شبکه در سه گروه هسته، تجمیع و دسترسی تقسیم‌بندی و انواع تجهیزات در بخش‌های مختلف شناسایی و وزن‌دهی شده‌اند.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 11:54
هدف اصلی این گزارش معرفی تجهیزات و سامانه‌های زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است. رویکرد این گزارش معرفی خدمات ارائه شده در لایه‌ها و بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات و اجزاء مورد نیاز هر خدمت است.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 11:49
این گزارش تحت عنوان مدل مفهومی بومی­سازی شبکه ملی اطلاعات است. در این گزارش ابتدا روش رسیدن به مدل مفهومی مدنظر بیان گردیده است. عوامل مؤثر در بومی سازی شبکه ملی اطلاعات بعنوان مرحله اول رسیدن به این مدل مفهومی مدنظر قراردارند.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 11:44
ضرورت اتکا به توانمندي‌هاي داخلی و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی در کشور، دارای اهمیت فراوانی است.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 11:24
محصول داخلی عبارت از کالای تولیدی یا خدمتی با طراحی متخصصان ایرانی به‌منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است و عمق ساخت داخل میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به‌کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی را نشان می‌دهد.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 11:18
در این گزارش ابتدا به معرفی چالش­های تعریف شده در آزمایشگاه پارسی­آزما که شامل شرح اجمالی هر چالش، مراحل مربوطه و معیارهای ارزیابی هریک پرداخته می­شود. سپس حمایت­های علمی و زیرساختی انجام شده برای شرکت­کنندگان تشریح می­گردد.
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 11:13
در این پژوهش به معرفی سامانه جمع­سپاری پارسی­آزما پرداخته خواهد شد. این گزارش مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول، ویژگی­ها و قابلیت­های سامانه­های جمع­سپاری از منظر معماری مفهومی و معماری فنی ارائه می­شود و در فصل دوم، راهنمای کاربری سامانه شرح داده می­شود
X