شبکه ویدیویی پژوهشگاه

فیلتر زمان مطلب
سه شنبه 1403/03/1 ساعت 16:32
یکشنبه 1403/02/30 ساعت 12:12
طرح همکاری ایران و کشور مالی جهت تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی
دوشنبه 1402/12/14 ساعت 13:09
مصاحبه با همسر شهید جاویدالاثر مهندس ایرج بیات موحد
دوشنبه 1402/11/30 ساعت 14:56
مصاحبه شبکه خبر با دکتر حسن یگانه، رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
یکشنبه 1402/11/29 ساعت 14:54
روایت پیشرفت؛ حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
سه شنبه 1402/11/3 ساعت 14:50
بازدید دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شیراز (عضو بنیاد ملی نخبگان) در قالب روایت پیشرفت از پژ
سه شنبه 1402/11/3 ساعت 12:53
گفتگوی دکتر آریانیان سرپرست مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه با شبکه خبر
دوشنبه 1402/10/25 ساعت 13:52
مصاحبه معاون پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT با خبرگزاری آنا<
X