کمیته راهبری سمات

رییس
محمد رضوی زاده
معرفی

بر اساس جزء یکم بند م ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور( توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهش ) استفاده می کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاری و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و بر حسب دستور مقام محترم وزارت، تمرکز و اجرای کلیه امور پژوهشی وزارت ارتباطات و دستگاه‌های تابعه از طریق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می شود. به این منظور کمیته راهبری سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی( سمات) پژوهشگاه، جهت بررسی، اجرا و نظارت امور پژوهشی تشکیل گردیده است.
 

ماموریت‌ها

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات) به منظور مطلوب سازی نظام تولید اطلاعات علم و فناوری ملی و ارتقای جایگاه رقابت پذیری کشور در جایگاه جهانی می‌باشد. این هدف از طریق موارد زیر میسر می شود:

1. فراهم آوری یک فضای اطلاعاتی – پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی برای پژوهشگران
2. فراهم سازی شرایط مدیریت و رهبری فعالیتهای پژوهش برای مدیران
3. ارائه توان ملی در تولید اطلاعات علم و فناوری و پاسخ به نیازمندیهای متقاضیان علم و فناوری

براساس  قانون بودجه کل کشور "کلیه دستگاه‌های اجرایی این موضوع مکلفند تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام وظایف قانونی و با هدف بهره گیری حداکثری از توان علمی و دانش تخصصی صاحبنظران وخبرگان دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف، اقدام به تشکیل کمیسیونهایی تخصصی نموده و در این حوزه‌ها فعالیت می نماید.

 

اولویت‌های مرتبط با کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات:

1.شبکه‌های مخابراتی

2.توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب

3.توسعه فناوری اطلاعات(به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی

4.کسب نرم افزارهای پیشرفته دفاعی

5.بازنگری در عرصه اطلاعات از حیث دیدگاه، محتوا، نرم افزار و سخت افزار، نظام‌های الکترونیکی (دولت، تجارت و ...)

6.توسعه کمی و کیفی شبکه اطلا ع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات

7. توسعه علوم و فناوری رمز

اولویت‌های مرتبط با کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

1.بهره وری در کلیه بخش‌های اقتصاد

2.افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده

3.بهره وری سازمان‌های عمومی

4.خصوصی سازی در راستای سیاست‌های اصل 44

5.تدوین مدل توسعه مبتنی بر بهره وری منابع

6.تدوین الگوی یکپارچه توسعه زیرساخت‌ها

7.سیستم بودجه ریزی

8.توانمندسازی منابع انسانی

تلفن
84977599
ایمیل
semat@itrc.ac.ir
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X