کمیسیون تحول اداری

رییس
محمد رضوی زاده
معرفی

تحول اداری یعنی آماده‌سازی نظام اداری جهت انجام اصلاحات ضروری به منظور پیراستن نظام اداری از عوامل بازدارنده در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده. کمیسیون تحول اداری به منظور استفاده از فرایندها و ابزار نوین مدیریتی و نظارتی برای پیشبرد هر چه بهتر و کاراتر کارها و تحقق سریع‌تر اهداف اداری سازمان تشکیل شده است.

 

ماموریت‌ها
  • هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب هیات اجرایی پژوهشگاه
  • تشکیل کمیته نظام پیشنهادها، کمیته بهره وری و کمیته تحول اداری بررسی و تأیید راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در سطح پژوهشگاه
  • بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز پژوهشگاه نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک
  • شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذیربط
  • بررسی و ارایه پیشنهاد درباره سیاست‌های مناسب برای منطقی‌سازی اندازه پژوهشگاه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوط نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی در سطح پژوهشگاه
  • تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات کمیسیون تحول اداری  و ارائه آن به شورای تحول اداری وزارتخانه
  • تبصره ـ تمامی مصوبات کمیسیون تحول اداری، پس از تأیید رییس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی پژوهشگاه قابلیت اجرا دارد.
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X