اداره خدمات و پشتیبانی

سرپرست
پویا پویان مهر
ماموریت‌ها

این اداره، کلیه خدمات پشتیبانی مورد نیاز واحدهای پژوهشی و ستادی مرکز شامل انبار، ساختمان وتأسیسات، خدمات، نقلیه ،  فضای سبز، امور عمومی پشتیبانی را ارائه می‌كند.
واحد خدمات فنی ساختمان و تأسیسات:
انجام كلیه امور ساختمان اعم از بازسازی و تعمیرات ساختمانها و محوطه و سرویس و نگهداری کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی، تلفن، دستگاه‌های برودتی و حرارتی و موتورخانه ها و تجهیزات جانبی آنها، تعمیر و اصلاح لوله‌های آب ساختمانها و چاه آب، تعویض و نصب سیـم‌كشی برق و خطوط تلفن و نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران جزء

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X