شورای پژوهشی

رییس
محمد رضوی زاده
معرفی

اعضای شورای پژوهشی پژوهشگاه:

دكترمحمد رضوی زاده رئیس شورا

دکترعلیرضا یاری دبیر شورا

دکتر بهزاد اکبری عضو شورای پژوهشی

دكتر حبیب اله اصغری عضو شورای پژوهشی

دکتر علی معینی عضو شورای پژوهشی

دکتر احسان آریانیان عضو شورای پژوهشی

دکتر رضا کلانتری عضو شورای پژوهشی

دکتر محمد هادی بکایی عضو شورای پژوهشی

دکتر حسن یگانه عضو شورای پژوهشی


 

 

ماموریت‌ها

1-  تصویب آیین نامه داخلی شورا

2- تعیین خط مشی و برنامه‌های علمی وپژوهشی مؤسسه در چارچوب سیاستها ومصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3- تصویب آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌های پژوهشی گروههای پژوهشی

4- بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی مؤسسه ونظارت بر کیفیت وحسن اجرای آنها

5- بررسی و نظارت بر پیشرفت طرحهای پژوهشی طبق و برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها و همچنین تعیین ناظر یا ناظران برای طرحهای پژوهشی در صورت لزوم

6- تعیین داور یا هیأت داوران طرحهای پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی مؤسسه معرفی می شوند.

7- ارزیابی نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی مؤسسه

8- تایید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروههای پژوهشی و پژوهشکده‌های مؤسسه به منظور طی مراحل قانونی

9- برنامه ریزی برای ایجاد وتعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات ومراکز آموزشی – پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط

10-بررسی و تصویب برگزاری دروه‌های کوتاه مدت آموزشی و همایشها و بازدیدهای علمی

11-تأیید آیین نامه‌های سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی

12-بررسی وتصویب سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی مؤسسه طبق ضوابط ومقررات مربوط

13- بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی مؤسسه و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس مؤسسه

14-تصویب آیین نامه‌های تألیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی مؤسسه

15-بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی مؤسسه و اظهار نظر نسبت به آن

16-انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط ومقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس مؤسسه به شورا محول می شود.

ماده 13 مؤسسه از نظر مالی –معاملاتی تابع آیین نامه مالی – معاملاتی است که به تصویب هیأت امنا وتأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.

ماده 14 نحوه گزینش علمی داوطلبان عضویت هیأت علمی مؤسسه طبق آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه است که به تصویب هیأت امنا وتأیید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.

ماده 15 نحوه گزینش علمی داوطلبان عضویت هیأت علمی مؤسسه تابع ضوابط ومقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی صلاح است.

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X