هیأت اجرایی جذب و استخدام هیأت علمی

رییس
محمد رضوی زاده
معرفی

اعضای هیأت اجرایی جذب و استخدام هیأت علمی مركز:

 

دكتر محمد رضوی زاده  رئیس هیأت اجرایی

سید حسن قاضوی نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دكتر احمدرضا شرافت عضو هیأت اجرایی

دكتر محمود كمره ای عضو هیأت اجرایی

دکتر رضا فرجی دانا عضو هیأت اجرایی

دکتر محمد شهرام معین عضو هیأت اجرایی

دكتر خادم زاده دبیر هیأت اجرایی

دکتر علیرضا یاری رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

ماموریت‌ها

شرایط عمومی استخدام:

1-احراز شرایط عمومی استخدام به عنوان عضو هیأت علمی مطابق با آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور

2-عدم تعهد خدمت رسمی و غیر رسمی و استخدام در سایر مؤسسات، سازمانها  و دستگاههای اجرایی داخل و خارج از کشور

3-حداکثر سن استخدام برای مربی 28 سال، استادیار 35 سال و برای دانشیار و استاد 40 سال تمام.

تبصره: سوابق آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز مرکز، حداکثر تا 5 سال قابل قبول بوده و به مدت فوق افزوده می شود.

شرایط اختصاصی متقاضی عضویت در هیأت علمی:

1-داشتن مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی در رشته‌های مورد نیاز  مرکز از دانشگاههای معتبر داخل و یا خارج از کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2-در مورد متقاضی عضویت هیأت علمی مربی: دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر و حداقل دو مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانسهای معتبر در زمینه تخصصی متقاضی

3-در مورد متقاضی عضویت هیأت علمی استادیار: دارا بودن حداقل دو مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی معتبر و حداقل چهار مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانسهای معتبر در زمینه تخصصی متقاضی

تبصره: ثبت اختراعات، اکتشافات و یا کسب جوایز معتبر بین المللی در هر مورد می تواند جایگزین یک مقاله و حداکثر تا دو مقاله علمی پژوهشی شود.

تبصره: تقاضاهای انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاهها و سایر مؤسسات دولتی مأمور به مرکز حداکثر ظرف مدت یک سال انجام مأموریت در مرکز می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدارک مورد نیاز:

1-کلیه مدارک تحصیلی از آخرین مقطع تحصیلی دبیرستان به بعد با أخذ تأییدیه از مراجع رسمی همراه با ریز نمرات هریک از مقاطع به تفکیک

2-سایر گواهینامه‌های آموزشی و تخصصی که نشان دهنده توانمندیهای علمی متقاضی است.

3-ارائه شرح حال (زندگینامه) کامل علمی به پیوست مدارک ذیربط

4-دو معرفی نامه علمی – فرهنگی از اعضای هیأت علمی دانشگاههای معتبر که توسط ایشان مستقیماً به مرکز ارسال می شود.

5-گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی اجرا شده (مجری، همکار و دستیار)

6-مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و نیز کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی

7-کارگاههای پژوهشی ارائه شده

8-کتب(تألیف/ترجمه) انتشار یافته

روش تشکیل پرونده، بررسی و تصمیم گیری

1-تکمیل فرم درخواست اعضای هیأت علمی و تشکیل پرونده در دفتر امور اعضای هیأت علمی

2-انجام بررسی‌های اولیه در دفتر امور اعضای هیأت علمی با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی و نیاز مرکز

3- ارجاع پرونده به پژوهشکده‌های مربوطه جهت ارزیابی علمی تخصصی  توسط کمیسیون تخصصی پژوهشکده

تبصره: کمیسیون تخصصی پژوهشکده متشکل از رئیس پژوهشکده و مدیرگروه تخصصی ذیربط و 3 نفر از اعضای هیأت علمی در نزدیکترین زمینه تخصصی فرد متقاضی به تأیید رئیس مرکز می‌باشد.

4-انجام مصاحبه حضوری و ارائه سمینار توسط متقاضی در کمیسیون تخصصی پژوهشکده

5-ارائه گزارش نتیجه ارزیابی علمی –تخصصی (رد یا تأیید) از طرف کمیسیون تخصصی پژوهشکده به دفتر امور اعضای هیأت علمی همراه با صورتجلسات مربوطه

تبصره: مهلت اعلام نظر توسط پژوهشکده ذیربط حداکثر یک ماه پس از دریافت مدارک (بصورت کامل) می‌باشد.

6-قراردادن موضوع تقاضای استخدام در دستور کار هیأت اجرایی توسط دفتر امور اعضای هیأت علمی جهت اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به نتیجه ارزیابی علمی –تخصصی کمیسیون  تخصصی پژوهشکده در مورد صلاحیتهای علمی متقاضی

7-ارسال پرونده متقاضی بانضمام نظر نهایی هیأت اجرایی همراه با مدارک لازم و صوتجلسات کمیسیون تخصصی پژوهشکده و هیأت اجرایی به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی مرکز جهت اقدامات قانونی بعدی

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X