دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

مدیر
قربانعلی مهربانی
ماموریت‌ها
 • همكاري در تدوين و پايش برنامه هاي راهبردي و عملياتي در چارچوب سیاست‌های كلان پژوهشگاه
 • تهيه و تنظيم بودجه سالانه پژوهشگاه و تخصيص آن به واحدها
 • تهیه و تنظیم کلیه امور مربوط به بودجه شامل لایحه بودجه، موافقتنامه‌ها و تخصیص‌های مربوطه و تکمیل سامانه‌های مربوط به برنامه و بودجه
 • تخصيص بهينه و كنترل و نظارت بر منابع مالي پژوهشي و پشتيباني از طريق پیاده‌سازی بودجه سالانه بر مبناي پيشرفت پروژه‌ها
 • تهيه پيش نويس و مبادله موافقتنامه هاي هزينه اي و سرمايه اي
 • تأمین اعتبار كليه هزینه‌ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص ‌یافته جاري، سرمايه اي و اختصاصي
 • راهبري امور مربوط به بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
 • تهيه گزارش‌های مقايسه‌اي درباره بودجه و عملكرد آن
 • مديريت منابع و مصارف، پايش، نظارت و كنترل بر پيشرفت پروژه ها
 •  بررسي مشكلات و موانع موجود در تحقق برنامه‌ها و ارائه راهكارها و اقدامات اصلاحي
 •  مكانيزه نمودن اطلاعات فرايندهاي مربوط به ابلاغ هاي اعتباري، تفاهم نامه‌ها و اطلاعات مالی وبودجه ای در پژوهشگاه و پردازش آنها برای دسترسی به آمار واطلاعات
 •  ثبت اطلاعات در سامانه‌های دستگاه هاي ذيربط در خصوص ارائه گزارش عملکرد سالانه
 •  تهيه اطلاعات آماري موردنیاز از فعاليت‌ها و عملکرد پژوهشگاه و تجزیه ‌و تحلیل آن‌ها
 •  سازماندهی وظايف، طراحي مشاغل، تجزیه ‌وتحلیل، طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل پژوهشگاه با همكاري مديريت امور اداري و منابع انساني و به روزرساني آنها
 •  تهيه، تدوين، نظارت در شرح مشاغل و ارائه پیشنهاد‌هاي لازم جهت اصلاح و به روزرساني آنها
 •  بررسي‌ پست‌هاي سازماني به‌ منظور برآورد نيروي انساني مورد نیاز پژوهشگاه با همكاري مديريت امور اداري و منابع انساني
 •  تهيه و تدوين ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي پژوهشگاه و در صورت لزوم بازنگري و انجام اصلاحات لازم
 •  راهبري و انجام امور مربوط به حوزه تحول و نوسازي سازماني
 •  انجام امور مربوط به سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي
 •  انجام ساير امورى كه برحسب ضرورت از طريق مقام مافوق جهت اقدام ابلاغ می گردد.
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X