گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان

سرپرست
احسان آريانيان
معرفی

گروه پژوهشی سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان در ذیل فعالیت‌های پژوهشكده فناوری اطلاعات، به انجام پروژه‌های پژوهشی و مدیریت تحقیق و توسعه در سطوح بنیادی، راهبردی و كاربردی و نیز ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های جویشگر، بازیابی اطلاعات و متن، رایازبان و كاربردهای مبتنی بر وب می‌پردازد.

طرح‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی

• ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های بازیابی اطلاعات، پردازش زبان طبیعی، اعتبارسنجی محتوا، و خدمات وب

• مدیریت و انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه بنیادی، راهبردی و كاربردی در فناوری اطلاعات، مشتمل بر سامانه¬های بازیابی اطلاعات، پردازش زبان طبیعی، سامانه¬های اعتبارسنجی محتوا، و خدمات کاربردی وب

• حمایت از توسعه ابزارها، دادگان، كاربردها و خدمات در حوزه خط و زبان فارسی

• ارزیابی، آزمون، پایش، و رصد ابزارها، محصولات و خدمات حوزه خط و زبان فارسی

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X