گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها

سرپرست
علیرضا منصوری
معرفی

گروه پژوهشی سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها در ذیل پژوهشكده فناوری اطلاعات، به انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های پژوهشی و مدیریت تحقیق و توسعه در سطوح بنیادی، راهبردی و كاربردی و نیز ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های مرتبط با موضوعات محوری گروه، شامل: كلان داده، حکمرانی و مدیریت داده، پردازش و تحلیل داده، ذخیره و بازیابی داده، دیداری سازی داده، جاری سازی محتوای چندرسانه‌ای، شبکه های توزیع محتوا، تعامل انسان با رایانه، زیست سنجی و زیست فناوری، خدمات مكان-محور و نقشه، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و سایر موضوعات مرتبط، می‌پردازد.

طرح‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی

• مطالعه و بررسی روند علم و فناوری در حوزه‌های مرتبط با موضوع گروه
• ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در حوزه‌های مرتبط با موضوع گروه و توسعة کشور در این حوزه‌ها • ارزیابی و پایش حوزه‌های مرتبط با موضوع گروه
• راهبری، نظارت و انجام پروژه‌های بنیادی، تحقیق و توسعه، راهبردی و كاربردی در حوزه‌های مختلف مرتبط با موضوع گروه
• تعامل با نهادهاي بين‌المللي در راستاي موضوعات محوري گروه

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X