گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه‌ها

سرپرست
امیرمنصور یادگاری
معرفی

در راستای تحقق راهبردهای کلان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، گروه ارزیابی امنیت شبكه و سامانه‌ها با موضوعات محوری تدوین و توسعه بسته كاری ارزیابی امنیتی زیرساخت‌های حیاتی و توسعه بومی افزارهای ارزیابی امنیتی و مشارکت در ارزیابی و تحلیل فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی کشور و  همچنین ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی در پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات شكل گرفته‌است.

طرح‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی

• توانمند سازی متولیان زیر ساختهای حیاتی کشور جهت دستیابی به وضعیت امنیتی زیر ساختهای مربوطه

• تسهیل دستیابی متولیان مقابله با حوادث رایانه ای در سطح ملی و زیر ساختهای حیاتی و همچنین متخصصان حوزه ارزیابی به مرجع آسیب پذیری‌های قابل استناد

• کمک به انتخاب صحیح فناوری‌ها و سرویسهای در شرف استفاده در کشور

• ایجاد آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی و تایید نمونه محصولات و خدمات

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X