گروه فناوری امنیت شبکه

مدیر
مرجان بحرالعلوم
معرفی

دستیابی به سیاست‌ها و اهداف تعیین شده در زمینه امنیت شبكه و تحقق راهبردهای امنیتی در فضای تبادل اطلاعات ماموریت گروه فناوری امنیت شبكه می‌باشد كه در این راستا فعالیت‌های گروه شامل، تحقیق و پژوهش، تدوین، مشاوره، بومی‌سازی، اجرا، نظارت و كنترل، پیاده‌سازی، راه‌اندازی و تست، توسعه و به روزرسانی شبكه‌های ارتباط حیاتی بهمراه بررسی چالش‌های موجود ، نیازمندی‌های حیاتی و اقدامات لازم در زمینه ایجاد تجهیزات و شبكه‌های امن در كشور با نگرش بومی سازی، می‌باشد.

طرح‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی

• ارائه دانش وتوانمندسازی متولیان شبكه‌های زیرساخت و حیاتی كشور جهت توسعه، ارتقا و دستیابی به امنیت مطلوب، مطابق سیاست‌ها و استاندارهای تعریف شده.

• ایجاد ارتباط هماهنگ باسازمان‌ها، نیروها و متخصیصن حوزه امنیت شبكه بر اساس نیاز كشور همچنین توسعه و ارائه خدمات و ایجاد بستر مناسب جهت بومی‌سازی فناوری‌های بكار گرفته شده در حوزه امنیت شبكه.

• برگزاری همایش‌ها وكنگره‌های تخصصی و فنی در بخش امنیت شبكه در گستره ملی و بین‌المللی.

• راه‌اندازی، تجهیز و تكمیل آزمایشگاه امنیت شبكه برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارائه تاییدیه‌های لازم در بخش تجهیزات و تكنولوژی‌های مرتبط با فناوری امنیت شبكه

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X