هیأت امنا

رییس
عیسی زارع پور
معرفی

اعضای هیات امنا (به ترتیب حروف الفبا):

آقای دکتر عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 آقای دکتر سید محمد رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 آقای دکترمحمد سلیمانی، رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 آقای مهندس مرتضی خالصی، رئیس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 آقای دکتر محمد هادی زاهدی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 آقای دکتر علی اصغرانصاری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و عضو هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای هادی اصلان زاده، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای دکتر محمدخوانساری، معاون  وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و عضو هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای دکتربهروز مینایی بیدگلی، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای دکتر محمد مهدی نایبی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

 

ماموریت‌ها
  • تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا تصویب نمودار سازمانی وتشکیلا مؤسسه بر اساس ضوابط ومقررات مربوط که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات وفناوری قابل اجار خواهد بود.
  • تصویب آیین نامه‌های مالی –معاملاتی، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مؤسسه ( از جمله آیین نامه‌های سفرهای علمی ، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی) که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.
  • بررسی وتصویب بودجه سالانه و تفصیلی مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می شود.
  • تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی ومصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط کوشش برای جلب کمکهای مالی و امکانات از اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت ضوابط ومقررات مربوط تعیین نحوه اداره واحدهای تولید، خدماتی، کارگاهی و.... در چارچوب ضوابط ومقررات مربوط تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه، و نظایر آن با رعایت ضوابط ومقررات مربوط
  • بررسی گزارش عملکرد سالانه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می شود و اظهار نظر نسبت به آن

ماده ۸: رئیس

  • رئیس مؤسسه که نماینده قانونی مؤسسه نزد مراجع حقیقی وحقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدت چهارسال منصوب می شود. پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بلامانع است. 
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X