دفتر حراست

مدیر
ابوذر سیروس
معرفی

برای انقلاب اسلامی ایران که از بدو شروع به کار تحت فشار دشمنان بوده است، اطلاعات به عنوان خط مقدم دفاع ضروری است و ماباید به خوبی بیاموزیم و بدانیم که در اطرافمان چه می گذرد و از اطلاعات خودمان نیز محافظت کنیم. براساس ماده واحده قانون مصوب 12/2/86 مجمع تشخیص مصلحت نظام حراستها با اهداف و ماموریتهای سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی در کلیه نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهای انقلاب اسلامی تشکیل و شروع به فعالیت نمود. حراست به عنوان چشم بینا و چراغ روشن مسیر حرکت مدیریتی هموار و تصمیم‌گیری را در محیط تحت نظارت خود آسان و در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی هدایت می‌کند حراست به لحاظ جایگاه سازمانی به عنوان یکی از واحدهای حوزه ریاستی که مستقیماً با بالاترین مقام دستگاه و دفتر مرکزی حراست و دیگر مراجع قانونی ذیصلاح امنیتی و حفاظتی در تماس و تعامل است و در دو سطح مستقیم و محسوس و غیرمستقیم و نامحسوس وظائف خود را به انجام می‌رساند و دارای واحدهای حفاظت پرسنلی، حفاظت اسناد، حراست IT و حفاظت فیزیکی می‌باشد. حراست به نهادی گفته می شود که درقلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت ازسلامت اجزای ریز ودرشت آن تشکیلات را دربرابر انواع و اقسام انحراف‌های موجود به عهده دارد. حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و باتوجه به اشرافیت اطلاعاتی که دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیران عالی و میانی محسوب شود. البته بسیار روشن است که مسئولین حراست‌ها زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از همکاری صمیمانه کارکنان برخوردار باشند. بدیهی است حراست می تواند از دریافت این اخبار و اطلاعات مردمی خدمات ارزشمندی در اطلاع رسانی به موقع و مؤثر به مدیران مرکز و اصلاح فرآیند‌ها و در نتیجه ایجاد رضایت بین کارکنان ارائه نماید.

 

ماموریت‌ها

حفاظت از اطلاعات ، اسناد ، پرسنل ، اماکن و محیط‌های تحت پوشش به منظور پیشگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی از طریق کسب اخبار و اطلاعات محیط اعم از امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... و انعکاس به موقع آن به مبادی ذیربط .

تلفن
84977561
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X