گروه ارتباطات ثابت

سرپرست
مهدی سمیع
معرفی

ماموريت اين گروه، بومي سازي، انتقال دانش فني، مشاوره، ارايه خدمات فني و مهندسي، تنظيم قوانين و مقررات، ايجاد و توسعه فناوري در حوزه هاي دسترسي سيمي، زيرساخت‌ها و معماري‌هاي مبتني بر سوئيچ بسته اي، اينترنت، IP/MPLS ، مترو اترنت،IMS، SDN،IoT ، هسته شبكه نسل ۴ و ۵ موبايل و ساير فناوريهاي مربوط به منظور توسعه شبكه و ارائه سرويس  بصورت فراگير براي آحاد جامعه است

طرح‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی
  • انجام پژوهشهاي كاربردي، راهبردي و بنيادي جهت گذار به سمت شبكه ها و فناوري هاي نوين مانند شبكه هاي نسل جديد مبتنی بر IPv4/IPv6،IoT ،SDN/NFV ، EPC/5GC، زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی و متاورس
  • ايفاي نقش مشاور در حوزه هاي مربوطه مثل سيستم ها و شبكه هاي مبتني بر IP ،  IP/MPLS، مترو اترنت، IMS، SDN/NFV، IoT ، هسته شبكه نسل ۴ و ۵ موبايل، زنجیره بلوکی و ساير فناوري هاي مرتبط
  • بومي سازي فناوري ها، انتقال دانش فني و ارايه خدمات فني و مهندسي در حوزه سيستم­ها و شبكه هاي مبتني بر IP  مانند سوئيچ و روتر، اجزايIMS،  اجزايVoIP ، اجزاي شبكه مبتنی بر SDN و هسته شبكه نسل ۴ و ۵ موبايل و ساير فناوري هاي مرتبط
  • رصد فناوري، آينده پژوهي و تهيه نقشه راه بخش ارتباطات و فناوري در حوزه سيستمها و شبكه هاي نسل جديد.
  • بسترسازي، مشاركت و حمايت از تجاري سازي نتايج پژوهشهاي كاربردي در حوزه هاي مربوطه
  • توسعه همکاري هاي پژوهشي با مجامع داخلي و بين المللي مانند اتحاديه بين الملليITU-T و سازمان ICANN درحوزه هاي مربوطه
  • انجام پژوهشهاي راهبردي و كاربردي جهت توسعه، بهینه سازی، بومی سازی و راهبری شبکه ملی اطلاعات  و اتصال كليه دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت در حوزه سيستم ها و شبكه هاي مبتني بر IP و شبكه هاي نسل جديد و هسته شبكه نسل ۴ و ۵ موبايل
  • تحقيقات و ارائه پيشنهاد در زمينه تنظيم قوانين و مقررات لازم در حوزه هاي مربوطه
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X