اداره رفاه و تربیت بدنی

رییس
ماموریت‌ها

• انجام كلیه امور مربوط به تهیه، پیشنهاد و نحوه استفاده از امكانات رفاهی برای كاركنان .
• انجام كلیه مراحل مربوط به صدور معرفی كاركنان برای استفاده از تسهیلات بیمارستانی‌هایی كه طرف قرارداد می‌باشند .
• ارائه و پیش بینی راهكارهای لازم برای استفاده كاركنان از تسهیلات و امكانات بیمارستانی در ایام تعطیلات و مواقع اورژانسی .
• انجام كلیه امور مربوط به استفاده كاركنان از تسهیلات بیمه‌های خدمات درمانی ، تأمین اجتماعی و بیمه عمر و ارائه پیشنهادات لازم برای انجام  بهینه امور ورزشی كاركنان مركز .
• تهیه و تدارك برنامه‌های ورزشی به مناسبتهای مختلف ملی یا مذهبی .
• هماهنگی در خصوص اجرای برنامه‌ها و مسابقات  ورزشی در داخل مركز بر اساس آیین نامه‌های داخلی یا قوانین مربوطه و پیشنهاد اجرای اردوهای متنوع ورزشی بر اساس قوانین مربوطه .
• تهیه بلیط یا كارت برای استفاده كاركنان مركز از اماكن ورزشی بر اساس قوانین مربوطه .
• فراهم آوردن و انجام امور مربوط به امكان دستیابی كاركنان مركز به وامهای متنوع بانكی بر اساس قوانین مربوطه .
• ارایه پیشنهادات لازم برای خرید ، رهن ،  اجاره مكانهای لازم برای انجام امور زیارتی یا سیاحتی كاركنان بر اساس قوانین مربوطه  و مراجعه برای خرید یا رهن یا اجاره اماكن رفاهی .

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X