گروه اقتصاد دیجیتال

سرپرست
نیلوفر مرادحاصل
معرفی

ماموریت این گروه کمک به تکامل زیست ‌بوم اقتصاد دیجیتال در کشور با تأکید بر رفع موانع تحقیق و توسعه، نوآوری، تولید و تجارت در اقتصاد دیجیتال است.

طرح‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی
  1. شناسایی و تحلیل فرصتها و چالش­های توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور
  2. مطالعات اقتصاد علم، فناوری و نوآوری (STI)
  3. بررسی و طراحی روش‌ها، معماری­ها و مدل‌های نوآوری و همکاری‌های فناورانه داخلی و بین‌المللی
  4. بررسی و تحلیل ظرفیت­های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال
  5. ارائه مشاوره در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی
  6. کمک به افزایش اثربخشی سیاستها در حوزه اقتصاد دیجیتال، از طریق طرح موضوع، تدوین سیاست، بررسی اجرا و اخذ بازخورد در آزمایشگاه سیاستی فاوا
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X