اداره امنیت اطلاعات و فضای مجازی

سرپرست
امیرحسین پناهی
معرفی

    براساس بخشنامه شماره 387563 مورخ 05/11/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور ایجاد وحدت رویه در تعیین جایگاه وظایف مرتبط با امور امنیت فضای مجازی و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ساختار سازمانی متولی امنیت فضای مجازی و تشکیلات آن با استفاده از ظرفیت موجود در دفتر فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل گردید. براین اساس طبق بند 3 صورتجلسه شماره 1083/500/پ مورخ 21/01/1400 کمیته راهبری امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت اجرایی نمودن شرح وظایف بخشنامه فوق، "اداره امنیت اطلاعات و فضای مجازی" را در دفتر فناوری اطلاعات براساس چارچوب قید شده در بخشنامه ایجاد نمود.

ماموریت‌ها
 • پایش مستمر زیرساخت­های فاوای پژوهشگاه
 • کاهش آسیب­پذیری فضای مجازی پژوهشگاه
 • کاهش حملات داخلی و خارجی موفق به زیرساخت­های فضای مجازی پژوهشگاه
 • افزایش سطح آگاهی مدیران، کارشناسان و کارمندان پژوهشگاه در حوزه امنیت امنیت اطلاعات و فضای مجازی
 • افزایش توانمندی علمی و عملی در حوزه امنیت اطلاعات و فضای مجازی پژوهشگاه
خدمات
 • تعیین و اجرای پروژه­ های اولویت­دار و برنامه زمانبندی و هزینه و هدف به ازای هر کدام (8 الزام و نیازمندی ابلاغی و دیگر الزامات پژوهشگاه)  
 • ایجاد و راهبری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • تحلیل، ارزیابی و مدیریت مخاطرات
 • طراحی و پیاده سازی طرح های امنیت اطلاعات
 • نظارت بر عملیاتی شدن طرح های امنیت اطلاعات
 • اجرای ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ بصورت دوره ای و مستمر
 • برگزاری مانور دورمیزی و میدانی
 • مقابله با حوادث و حملات فضای مجازی
 • تهیه خط ‏مشی‏ ها، روش‏های اجرایی و دستورالعمل­ها
 • شناسایی و برگزاری دوره­های آموزشی مستمر و هدفمند
 • برگزاری آزمون دوره­ای و سنجش میزان اثر بخشی و ماندگاری آموزش­ های ارائه شده
 • آگاهی­ رسانی، فرهنگ­سازی
 • اجرای الزامات و ضوابط ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح در سطح ملی
 • احصای شاخص­ها و معیارهای قابل اندازه­گیری در هر یک از ارکان عملیاتی دفتر فناوری اطلاعات (شبکه، مرکز داده، خدمات و دولت الکترونیک) برای ارتقای امنیت اطلاعات و فضای مجازی
 • آمایش و شناخت دوره­ ای وضعیت امنیت اطلاعات و فضای مجازی در پژوهشگاه به صورت دوره ­ای
 • تحلیل شکاف دوره­ ای
 • ترسیم وضعیت دوره­ای مطلوب برای بهبود و ارتقای امنیت اطلاعات و طراحی نقشه راه مربوطه
 • طراحی و پیاده سازی داشبورد عملیاتی پایش و رصد وضعیت امنیت سایبری پژوهشگاه
 • پیاده­ سازی الزامات و دستورالعمل­های پایداری و قابلیت اطمینان زیرساخت های ارتباطی و سامانه­های خدماتی پژوهشگاه
 • پیاده­سازی الزامات و دستورالعمل­های طرح های بازیابی (ریکاوری) خودکار و غیرخودکار زیرساخت های ارتباطی و سامانه های خدماتی پژوهشگاه
 • طراحی و پیاده سازی داشبورد و واسط اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات امنیت سایبری
 • اخذ گواهی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • راه ‏اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی برای ایجاد محیط پیاده سازی و تست سناریوهای مختلف حملات پژوهشگاه و راه کارهای مقابله قبل از اقدام روی تجهیزات عملیاتی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم ورود یکپارچه (SSO)
 • طراحی و پیاده سازی انواع سامانه های رصد، تشخیص و محافظت:
  • سامانه های تشخیص و مقابله با نفوذ شبکه و میزبان
  • سامانه مدیریت لاگ‏ها و رویدادهای امنیت اطلاعات و همبسته سازی آن‏ها
  • سامانه تحلیل رفتار کاربران
  • سامانه های کشف و مقابله با تقلب
  • سامانه شکار تهدیدات
  • سامانه های مبتنی بر هوشمندی تهدیدات
 • ارائه گزارشات دوره ­ای از وضعیت و ارتقای امنیت اطلاعات و فضای مجازی به کمیته راهبری امنیت در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X