دفتر ریاست و روابط عمومی

مدیر
سید محمد حسین پور مشکانی
معرفی

روابط عمومی مدعی مردم است در داخل هر سازمان و مدعی سازمان است در بیرون از آن. یک روابط عمومی موفق با آگاهی و پذیرش این امر در صورتی به اهداف خود دست می یابد که پاسخگویی، اعتماد سازی، ایجاد ارتباطات دوسویه، اطلاع رسانی، اقناع و انتقاد پذیری را در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از نیروهای کار آمد و تحصیلکرده و بهره گیری از حداکثر توان موجود به اهداف پیش رو دست یابد.

تلفن
84977377
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.

دفتر ریاست و روابط عمومی

X