تدوين گام هاي حمايتي توسعه بومي تجهيزات اصلي شبکه ملي اطلاعات

شماره :
47020
آخرین به روزرسانی :
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 14:07
نویسنده(ها)
مهدي سميع‎
تاریخ انتشار
دسته بندی
گزارشات پژوهشی

در این گزارش گام‌های حمایت از توسعه بومی‌ محصولات اصلی و اولویت دار شبکه ملی اطلاعات پیشنهاد گردیده است. در این راستا در ابتدا به مفاهیم ابتدایی بومی‌سازی، سطح آمادگی فناوری و سطح آمادگی بازار پرداخته شده است و سپس گام‌های بومی‌سازی محصولات اصلی شبکه با توجه به نیاز کشور در سه بخش  شبکه داده، ارتباطات نوری و ارتباطات رادیویی بیان گردیده است.

X