آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)دانشگاه صنعتی شریف

شماره :
46816
آخرین به روزرسانی :
شنبه 1403/03/26 ساعت 12:56

اطلاعات تماس:

 • سرپرست آزمایشگاه: سرکار خانم دکتر نصیری
 • تلفن: ۰۲۱۶۶۱۶۵۹۹۴-۰۲۱۶۶۱۶۵۹۲۴
 • نمابر: --
 • پست الکترونیکی ahshtianimt@sharif.edu:
 • آدرس: خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فنی و مهندسی
 • گواهی نامه ها:
  • گواهی ISO۱۷۰۲۵ مرکز تایید صلاحیت ایران (فعال)

 

دامنه فعالیت:

 • انجام آزمونهای تطبیق رادیوئی تکرارکننده سیگنالهای موبایل (نسل دوم و نسل سوم)
 • انجام آزمونهای تطبیق رادیوئی بخش رادیوئی (RRU) ایستگاه پایه شبکه موبایل، نسل دوم و نسل سوم
 • انجام آزمونهای تطبیق رادیوئی بخش باند پایه (BBU) ایستگاه پایه نسل دوم و سوم
 • شایان ذکر است دو بند آخر نیاز به وجود یک نرم افزار مدیریت ایستگاه پایه است تا ایستگاه تحت تست به صورت مستقل از سایر بخش های شبکه سیگنال با مشخصات مور نظر استاندارد تولید شود.نرم افزار مزبور بایستی توسط درخواست کننده تهیه شود چرا که توسط هر شرکت سازنده ایستگاه پایه تولید میشود و به طور عام قابل تهیه نیست.

 

سوابق فعالیت:

آزمایشگاه از حدود سال ۱۳۸۹ با سرمایه گذاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان آزمایشگاه مورد وثوق سازمان مزبور در سایت سازمان معرفی گردید. از آن سال تا کنون موارد متعددی نمونه وارداتی و یا ساخت داخل به آزمایشگاه ارجاع شده است و با توجه به امکانات آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفته اند.

 

 

 

X