ارائه چارچوبی نوین برای طراحی سامانه‌های فراگیری الکترونیکی و شخصی سازی محتوا، جهت نیل به سازمانهای یادگیرنده/هوشمند، مبتنی بر مدیریت دانش

شماره :
45950
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/12/1 ساعت 11:43
نوع پروژه
زیرمجموعه مرتبط
کد پروژه
8632151
شماره قرارداد
8836
X