تعریف و بهبود توافق‌نامه‌های سطح سرویس SLAشرکت ارتباطات زیر ساخت از دیدگاه فنی

شماره :
45945
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/12/1 ساعت 11:43
نوع پروژه
زیرمجموعه مرتبط
کد پروژه
8631501
شماره قرارداد
8842
X