تدوین توافقنامه‌های سطح سرویس SLAبرای شرکت فناوری اطلاعات از دیدگاه فنی

شماره :
45940
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/12/1 ساعت 11:43
مجری پروژه (حقوقی)
نوع پروژه
زیرمجموعه مرتبط
کد پروژه
8536943
شماره قرارداد
2087
X