آزمایشگاه ارتباطات ماهواره‌ای

شماره :
40946
آخرین به روزرسانی :
شنبه 1403/03/26 ساعت 11:41

نام مسئول آزمایشگاه : حمیدرضا دالایی

تاریخ تاسیس:1393

تماس: 84977263

 

دامنه فعالیت آزمایشگاه

فعالیت‌های آزمایشگاه به شرح ذیل است:

 • قابلیت طراحی و ساخت محموله مخابراتی ماهواره‌‌های LEO و GEO
 • طراحی و ساخت ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای
 • قابلیت اندازه گیری پارامترهای مخابراتی تجهیزات ماهواره ای تا باند ۵۰ گیگا هرتز
 • قابلیت اندازه گیری عدد نویز و تاخیر فاز برای تجهیزاتی که در آنها تبدیل فرکانسی انجام می‌گیرد.

 

آزمایش های قابل انجام آزمایشگاه

 • انجام آزمون سیستمهای مخابراتی ماهواره ای تا 50 گیگاهرتز
 • اندازه گیری پارامترهای مخابراتی تجهیزات ماهواره ای تا باند 50 گیگاهرتز
 • قابلیت اندازه گیری نویز و تاخیر فاز برای تجهیزات شامل تبدیل فرکانس
 • انجام آزمون های مخابراتی ایستگاه زمینی ناهید2
 • انجام آزمونهای مخابراتی محموله ناهید2
 • انجام آزمونهای مخابراتی ترانسپوندر ماهواره در مدار ژئو

 

سوابق فعالیت :

 • انجام آزمونهای مخابراتی ایستگاه زمینی ماهواره ناهید2
 • انجام آزمونهای مخابراتی محموله ماهواره ناهید2
 • انجام آزمونهای مخابراتی ترانسپوندر ماهواره در مدار ژئو

 

ثبت درخواست خدمت

X