طرح حمایت از توسعه خدمات فضای مجازی کودک

شماره :
40968
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/08/30 ساعت 13:11

طرح حمایت از توسعه خدمات فضای مجازی کودک

فضای مجازی خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا ایجاد کرده که لازم است با مشارکت همه ذینفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود
X