توسعه ارتباطات عمومی اجباری (USO)

شماره :
40967
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/08/30 ساعت 13:07

توسعه ارتباطات عمومی اجباری (USO)

تعیین ساختار اجرایی و پیشنهاد تشکیل صندوق ایجاد و توسعه (USO)، سرویس‌های الزامی و محدوده جغرافیایی و نقاط تحت پوشش ارائه خدمات و نحوه قیمت‌گذاری ارائه خدمات
X