اقتصاد دیجیتالی

شماره :
40965
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/08/30 ساعت 13:08

اقتصاد دیجیتالی

اقتصاد دیجیتالی در سایه تحول اساسی که پیرو انقلاب ICT شکل گرفته و از همگرایی سه عرصه رسانه و الکترونیک و اطلاعات بوجود آمده است
X