ستاد خبری حراست

شماره :
46018
آخرین به روزرسانی :
چهارشنبه 1402/05/25 ساعت 18:33
 
 
سامانه پیام‌گیر (صندوق صوتی) ۸۸۱۱۷۷۷۷
سامانه ارسال پیامک ۶۰۰۱۹۱۹
نمابر ۸۸۱۱۷۳۳۰ - ۸۸۶۳۰۰۴۱
صندوق پستی ۱۶۳۱۵/۳۳۳
پست الکترونیکی hnews@itrc.ac.ir
news@ict.gov.ir

 

 
  
 
  
 

 

X