محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
مدیریت امنیت اطلاعات
آگاهی‌رسانی و توانمندسازی جامعه در حوزه افتا
طرح کلان ایجاد و ارتقای آمادگی امنیتی /توسعه فناوری‌های حفاظت در برابر کدهای مخرب
امنیت اطلاعات
امنیت شبکه ملی اطلاعات
تشخیص و مقابله با حملات / پایگاه داده و دانش
تشخیص و مقابله با حملات / مراکز اشترک گذاری اطلاعات
تشخیص و مقابله با حملات / مرکز عملیات امنیت SOC
تشخیص و مقابله با حملات / تشخیص نفوذ
سامانه‌های امنیتی فناوری ارتباطات

صفحه‌ها