محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
بسترسازی پردازش زبان فارسی در وب
تشخیص و مقابله با حوادث رایانه ای/ شبکه سازی مراکز مقابله با حوادث رایانه ای
تشخیص و مقابله با حملات / تشخیص نفوذ
توسعه راهبردها، نظام‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات حوزه افتا
مدیریت امنیت اطلاعات
آگاهی‌رسانی و توانمندسازی جامعه در حوزه افتا
طرح کلان ایجاد و ارتقای آمادگی امنیتی /توسعه فناوری‌های حفاظت در برابر کدهای مخرب
امنیت اطلاعات
امنیت شبکه ملی اطلاعات
تشخیص و مقابله با حملات / پایگاه داده و دانش

صفحه‌ها