محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
آگاهی‌رسانی و توانمندسازی جامعه در حوزه افتا
مدیریت امنیت اطلاعات
توسعه راهبردها، نظام‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات حوزه افتا
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تدوین نظام‌ها استانداردها، متدولوژی‌ها و دستورالعملهای ارزیابی امنیتی
بسترسازی پردازش زبان فارسی در وب
مراکز داده و رایانش ابری
ارائه راهکارها و مدلهای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات
تعامل انسان و رایانه (HCI)
Multimedia System & Network
طراحی ،‌ توسعه و بومی سازی راه حلهای جامع نرم افزاری به ویژه در حوزه نرم افزارهای زیرساختی

صفحه‌ها