محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
پژوهش و ایجاد پایلوت جهت تجزیه وتحلیل مسائل شبکه‌های ارتباطی
بومی‌سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه ارتباطات رادیویی (ثابت و سیار)
بومی‌سازی اجزاء شبکه‌های ارتباطی
بومی‌سازی اجزاء شبکه‌های در مرحله گذر و نسل جدید
بومی‌سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه شبکه‌های مبتنی بر سوئیچ بسته ای و IP و نسل جدید
تاسیس و تجهیز آزمایشگاه‌های فناوری ارتباطات
تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری ارتباطات
پشتیبانی از توسعه نرم افزار (پشتیبانی نهادی ، تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش نرم افزارها ) و تدوین استانداردهای توسعه و بکارگیری نرم افزار
تعامل انسان و رایانه (HCI)
ارائه راهکارها و مدلهای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات

صفحه‌ها