بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان
بومی‌سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه ارتباطات رادیویی (ثابت و سیار)
تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری ارتباطات
تاسیس و تجهیز آزمایشگاه های فناوری ارتباطات
بومی‌سازی اجزاء شبکه‌های در مرحله گذر و نسل جدید
پژوهش و ایجاد پایلوت جهت تجزیه وتحلیل مسائل شبکه‌های ارتباطی
بومی‌سازی اجزاء شبکه‌های ارتباطی
بومی‌سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه شبکه‌های مبتنی بر سوئیچ بسته ای و IP و نسل جدید
توسعه مدل‌های کسب و کار فاوا در کشور
حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات
تنظیم ‌مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها