فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۸۱ مشاوره و نظارت بر پروژه توسعه شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیر ساخت درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ الی ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸۲ طراحی و توسعه یک سامانه نوین ترجمه ماشینی به منظور ارتقاء و بهبود سامانه‌های موجود ترجمه ماشینی فارسی انگلیسی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) معاونت محتوا ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ الی ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۸۳ راهبری و پایش پروژه ترجمه ماشینی پژوهشگاه فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت محتوا ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات
۸۴ حمایت از سرویس دهنده رایانامه بومی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی
۸۵ طراحی و پایلوت رصد سامانه رصد فضای مجازی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ الی ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات شرکت توسعه تفکر روش آفرین
۸۶ تدوین مدل بومی کسب و کار CGI و پیشنهاد سیاست‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی در این حوزه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت محتوای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۸۷ تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کشور و ارایه مدل مفهومی و اعتبارسنجی آن برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۸۸ شناسایی،ترویج و بومی سازی مدل‌های کسب و کار در فضای مجازی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ الی ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۸۹ سامانه ارتقاء یافته پالایش ترافیک شبکه درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ الی ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
۹۰ تعیین راهبردهای پژوهشکده فناوری ارتباطات در راستای اهداف فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشکده فناوری ارتباطات ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ الی ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات

صفحه‌ها