فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۷۱ طراحي و ساخت تقويت كننده توان SSPA در باند Ku با راندمان بالا به منظور استفاده در ترانسپوندر ماهواره GEO درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای رقیه کریم زاده
۷۲ توسعه آزمایشگاه تحقیقاتی سکوی متن باز زمین درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(پژوهشکده فناوری اطلاعات) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ الی ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات مهندس زهرا گل میرزایی
۷۳ مطالعه و امکانسنجی ورود اپراتور چهارم ارائه کننده خدمات تلفن همراه پهن باند درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۴ طراحی و مشاوره جهت ایجاد شبکه باند پهن دیتا و مراکز تبادل ترافیک زیرساخت (IP/MPLS2-IXP) درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۵ طراحی و ساخت نمونه مهندسی سیستم کنترل و مانیتورینگ محموله ماهواره ژئو درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان فضایی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۶ تحلیل و تدوین راهبرد برای شبکه آتی سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ الی ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۷ تدوین سند راهبردی و نقشه راه عملیاتی سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ الی ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۷۸ استخراج و تعیین سطوح مجاز شاخص‌های کیفیت و پشتیبانی سرویس‌های فناوری اطلاعات و طراحی سامانه مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ الی ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۹ طراحی الگوی نظارت بر نحوه تخصیص و اشتراک پهنای باند شبکه‌های انتقال داده درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ الی ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸۰ تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ الی ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی

صفحه‌ها