فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۷۱ راهبری و پایش پروژه ترجمه ماشینی پژوهشگاه فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت محتوا ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات
۷۲ حمایت از سرویس دهنده رایانامه بومی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی
۷۳ طراحی و پایلوت رصد سامانه رصد فضای مجازی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ الی ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات شرکت توسعه تفکر روش آفرین
۷۴ تدوین مدل بومی کسب و کار CGI و پیشنهاد سیاست‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی در این حوزه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت محتوای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۷۵ تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کشور و ارایه مدل مفهومی و اعتبارسنجی آن برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۷۶ شناسایی،ترویج و بومی سازی مدل‌های کسب و کار در فضای مجازی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ الی ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۷۷ سامانه ارتقاء یافته پالایش ترافیک شبکه درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ الی ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
۷۸ تعیین راهبردهای پژوهشکده فناوری ارتباطات در راستای اهداف فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشکده فناوری ارتباطات ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ الی ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۹ مطالعه و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های تنظیم مقررات حوزه باند وسیع سیار و ارائه برنامه عملیاتی برای سیاست گذاری و رگولاتوری آن در کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸۰ نیازسنجی پالایش اینترنت و ارزیابی محصولات پالایش درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ الی ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات

صفحه‌ها