فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۷۱ تدوین سند راهبردی و نقشه راه عملیاتی سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ الی ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۷۲ استخراج و تعیین سطوح مجاز شاخص‌های کیفیت و پشتیبانی سرویس‌های فناوری اطلاعات و طراحی سامانه مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ الی ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۳ طراحی الگوی نظارت بر نحوه تخصیص و اشتراک پهنای باند شبکه‌های انتقال داده درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ الی ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۴ تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ الی ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۷۵ مشاوره و نظارت بر پروژه توسعه شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیر ساخت درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ الی ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۶ طراحی و توسعه یک سامانه نوین ترجمه ماشینی به منظور ارتقاء و بهبود سامانه‌های موجود ترجمه ماشینی فارسی انگلیسی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) معاونت محتوا ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ الی ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۷۷ راهبری و پایش پروژه ترجمه ماشینی پژوهشگاه فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت محتوا ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات
۷۸ حمایت از سرویس دهنده رایانامه بومی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی
۷۹ طراحی و پایلوت رصد سامانه رصد فضای مجازی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ الی ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات شرکت توسعه تفکر روش آفرین
۸۰ تدوین مدل بومی کسب و کار CGI و پیشنهاد سیاست‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی در این حوزه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت محتوای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی

صفحه‌ها