فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۶۱ طراحي و پياده سازي سامانه يكپارچه كنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت و ايجاد داشبورد مديريتي واحد درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ الی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه فتانه ایازی
۶۲ طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی بانک ملی حملات، سرمایه‌ها و حوادث رایانه‌ای درون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ الی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه علیرضا عنایتی
۶۳ مديريت طرح موتور جستجوی بومی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ پژوهشکده فناوری اطلاعات دكتر عليرضا ياري
۶۴ تدوين سند راهبردي و طرح جامع توسعه خدمات الكترونيكي روستايي در چارچوب نظام نامه اجراييUSO به همراه تدوين، اجرا و تحليل سه پايلوت در كشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه خدمات و محتوای الکترونیکی مهندس محمود خراط
۶۵ طراحي و ساخت تقويت كننده توان SSPA در باند Ku با راندمان بالا به منظور استفاده در ترانسپوندر ماهواره GEO درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای رقیه کریم زاده
۶۶ توسعه آزمایشگاه تحقیقاتی سکوی متن باز زمین درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(پژوهشکده فناوری اطلاعات) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ الی ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات مهندس زهرا گل میرزایی
۶۷ مطالعه و امکانسنجی ورود اپراتور چهارم ارائه کننده خدمات تلفن همراه پهن باند درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۶۸ طراحی و مشاوره جهت ایجاد شبکه باند پهن دیتا و مراکز تبادل ترافیک زیرساخت (IP/MPLS2-IXP) درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۶۹ طراحی و ساخت نمونه مهندسی سیستم کنترل و مانیتورینگ محموله ماهواره ژئو درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان فضایی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۰ تحلیل و تدوین راهبرد برای شبکه آتی سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ الی ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات

صفحه‌ها