فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۶۱ تدوین نقشه راه کلان داده ها درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ الی ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها دکتر محمد شهرام معین
۶۲ رصد فناوري و تدوين برنامه جامع درحوزه (تكامل )۴Gو ۵G درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ الی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار رقیه جدا
۶۳ طراحي و ساخت فيد و تطبيق آن با آنتن راديويي (۷۰/۸۰ GHz/Eband) برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ الی ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار حسين عامري
۶۴ تحليل نيازمندي ها، طراحي و پياده سازي سامانه بومي رتبه بندي و پايش وب سايت ها درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ الی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه لیلا ربیعی
۶۵ طراحي و پياده سازي سامانه يكپارچه كنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت و ايجاد داشبورد مديريتي واحد درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ الی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه فتانه ایازی
۶۶ طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی بانک ملی حملات، سرمایه‌ها و حوادث رایانه‌ای درون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ الی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه علیرضا عنایتی
۶۷ مديريت طرح موتور جستجوی بومی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ پژوهشکده فناوری اطلاعات دكتر عليرضا ياري
۶۸ تدوين سند راهبردي و طرح جامع توسعه خدمات الكترونيكي روستايي در چارچوب نظام نامه اجراييUSO به همراه تدوين، اجرا و تحليل سه پايلوت در كشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه خدمات و محتوای الکترونیکی مهندس محمود خراط
۶۹ طراحي و ساخت تقويت كننده توان SSPA در باند Ku با راندمان بالا به منظور استفاده در ترانسپوندر ماهواره GEO درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای رقیه کریم زاده
۷۰ توسعه آزمایشگاه تحقیقاتی سکوی متن باز زمین درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(پژوهشکده فناوری اطلاعات) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ الی ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات مهندس زهرا گل میرزایی

صفحه‌ها