فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۵۱ تعیین شاخصهای تولید محتوا و ارائه روش پایش مستمر برای فرایند تولید محتوا درون‌سپاری ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها دکتر مریم طایفه محمودی
۵۲ شناخت ابعاد و الزامات دو برابر كردن محتوا درون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه حقوق و مقررات فاوا محسن پازري
۵۳ تدوين چارچوب تحقيقاتي در حوزه مديريت منابع در HSD-CRAN در شبكه ۵G درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای سعیده پارسایی فرد
۵۴ بهبود پروتكل هاي ارتباطات كوانتمي نوري منتخب و پيشنهاد پروتكل هاي مناسب جهت پياده سازي در كشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ الی ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری سارا توفیقی
۵۵ توسعه آزمايشگاه ارزيابي خدمات وب ( وب آزما) درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شورای راهبری طرح جويشگر بومی ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان مهندس مژگان فرهودی
۵۶ بررسي و تدوين برنامه¬ها و اقدامات توسعه دولت الکترونیکی با تاكيد بر ساختار"مشاركت بخش دولتي و غير دولتي (PPP) برون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ الی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا نیلوفر مرادحاصل
۵۷ تدوین نقشه راه کلان داده ها درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ الی ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها دکتر محمد شهرام معین
۵۸ رصد فناوري و تدوين برنامه جامع درحوزه (تكامل )۴Gو ۵G درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ الی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار رقیه جدا
۵۹ طراحي و ساخت فيد و تطبيق آن با آنتن راديويي (۷۰/۸۰ GHz/Eband) برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ الی ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار حسين عامري
۶۰ تحليل نيازمندي ها، طراحي و پياده سازي سامانه بومي رتبه بندي و پايش وب سايت ها درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ الی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه لیلا ربیعی

صفحه‌ها