فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۴۹۱ تعیین نقشه راه IOT پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۹۲ شناخت و کسب دانش فنی سیستم‌های رمزنگاری کوانتمی نوری
۴۹۳ تجهیز آزمایشگاه دسترسی نوری GPON پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۹۴ ایجاد قابلیت آزمون تجهیزات انتقال نوری تا ظرفیت ۱۰۰Gbps در آزمایشگاه تأیید نمونه سیستمهای انتقال نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری

صفحه‌ها