فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۴۹۱ طراحی و ساخت سیستم مالتی پلكسر STM-16 نوری درون‌سپاری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۹۲ مشاوره و نظارت پروژه توسعه شبكه انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت (تدبیر۱) پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری

صفحه‌ها