فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۴۹۱ طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه کنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت و ایجاد داشبورد مدیریتی واحد درون‌سپاری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه
۴۹۲ امکان‌سنجی و تعیین چارچوب‌های راهبردی برای راه اندازی اپراتورهای ماهواره‌ای در ایران از نظر فنی، اقتصادی و قانونی پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۴۹۳ توسعه شاخص‌ها و پشتیبانی داشبورد مدیریتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برون‌سپاری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه
۴۹۴ بازنگری دستورالعمل فنی شناسایی تجهیزات ماهواره‌ با هدف استفاده بهینه از فناوری ماهواره پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای

صفحه‌ها