فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۴۸۱ طراحی و پیاده‌سازی نمونه مهندسی سوئیچ چندرسانه‌ای مبتنی بر IP – ‪(IMX کم ظرفیت)‬ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت
۴۸۲ طراحی و ساخت سیستم کنترل و مانتیورینگ محموله مخابراتی باند Ku ماهواره ژئو پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۴۸۳ طراحی و تدوین فرایندها و دستورالعمل‌های نظارت بر دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت
۴۸۴ طراحی و ساخت نمونه فضایی دی¬مالتی¬پلکسر ورودی و مالتی پلکسر خروجی ماهواره چهارترانسپوندری زمین آهنگ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۴۸۵ تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده سازی سامانه بومی رتبه بندی و پایش وب سایت‌ها" درون‌سپاری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه
۴۸۶ امکان‌سنجی و تعیین چارچوب‌های راهبردی برای راه اندازی اپراتورهای ماهواره‌ای در ایران از نظر فنی، اقتصادی و قانونی پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۴۸۷ طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه کنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت و ایجاد داشبورد مدیریتی واحد درون‌سپاری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه
۴۸۸ بازنگری دستورالعمل فنی شناسایی تجهیزات ماهواره‌ با هدف استفاده بهینه از فناوری ماهواره پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۴۸۹ توسعه شاخص‌ها و پشتیبانی داشبورد مدیریتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برون‌سپاری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه
۴۹۰ ارتقاء و تجهیز آزمایشگاه ارتباطات ماهواره‌ای به منظور ایجاد آزمایشگاه تائید نمونه پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای

صفحه‌ها