فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۴۸۱ طراحی و ساخت سیستم‌های POTN با همکاری شرکت‌های توانمند داخلی پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۸۲ طراحی و ساخت سیستم‌های انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ ۱۰۰G پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری

صفحه‌ها