فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۴۸۱ تاسیس آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات هسته فناوری‌های نسل جدید موبایل و IMS پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت
۴۸۲ تحلیل فناوریهای ارتباطی با هدف شناسائی جهت گیری‌های مرتبط با اینترنت اشیاء (IoT) پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت
۴۸۳ تدوین نقشه راه، نیازمندی‌ها و ارائه برنامه اجرایی بومی سازی فناوری SDN پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت
۴۸۴ طراحی و ساخت ترانسپوندر باند Ku برای استفاده در محموله مخابراتی ماهواره ژئو پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۴۸۵ طراحی و پیاده‌سازی نمونه مهندسی سوئیچ چندرسانه‌ای مبتنی بر IP – ‪(IMX کم ظرفیت)‬ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت
۴۸۶ طراحی و ساخت نمونه مهندسی آنتن باند Ku برای استفاده در محموله مخابراتی ماهواره ژئو پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۴۸۷ طراحی و تدوین فرایندها و دستورالعمل‌های نظارت بر دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت
۴۸۸ طراحی و ساخت سیستم کنترل و مانتیورینگ محموله مخابراتی باند Ku ماهواره ژئو پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای

صفحه‌ها