فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۴۸۱ ارائه شرح خدمات و طراحی مدل سامانه هوشمند نظارتی در شبکه اپراتورهای تلفن سیار درون‌سپاری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه
۴۸۲ طراحی و ساخت نمونه مهندسی تقویتکننده توان از نوع SSPA با راندمان بالا پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۴۸۳ طراحی و ساخت سیستم مالتی پلكسر STM-16 نوری درون‌سپاری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۸۴ مشاوره و نظارت پروژه توسعه شبكه انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت (تدبیر۱) پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۸۵ پیاده سازی نرم افزار طراحی آنتن‌های رفلكتوری با پترن شكل داده شده با كاربرد طراحی آنتن ماهواره ملی GEO پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۴۸۶ تاسیس و تجهیز آزمایشگاه مرجع تائید نمونه شبكه و سیستم¬های دسترسی نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۸۷ ارتباطات کوانتومی پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۸۸ تدوین نقشه راه اینترنت اشیا( IoT/IoE) پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۸۹ تعیین نقشه راه IOT پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری
۴۹۰ شناخت و کسب دانش فنی سیستم‌های رمزنگاری کوانتمی نوری

صفحه‌ها