فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۴۱ آماده سازي نظام نامه تجاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني - بخش ICT درون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ الی ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه حقوق و مقررات فاوا محسن پازری
۴۲ الگوي ارتقاي بهره وري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا اسماعیل تنها
۴۳ تعيين ويژگي هاي فني و چارچوب هاي مقرراتي در ارائه خدمات رايانش ابري در كشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان دکتر محمد رضا احمدی
۴۴ بررسي پيش نيازها و تبيين ويژگي ها و چارچوب هاي فني و زير ساختي و الزمات حقوقي ، مقرراتي و قانوني امكان بهره گيري و ارائه خدمات كلان داده ها درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان دکتر احسان آریانیان
۴۵ بررسي نسل پنجم شبكه ارتباطي از منظر فني و اقتصادي و نحوه ارائه خدمات آن در كشور درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان تنظیم مقررات ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار رقیه جدا
۴۶ پژوهش، طراحي اجراء سامانه اندازه گيري شدت ميدان پرتوهاي راديويي درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار مسعود آرزومند
۴۷ تدوين RFP پروژه هاي دولت الكترونيكي در حوزه اقتصاد مقاومتي درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ الی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا عاطفه فرازمند
۴۸ طراحي و ساخت سيستمهاي انتقال نوري POTN با قابليت ROADM تا نرخ بيت ۱۰۰Gbps درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری علی امامی
۴۹ طراحي و تدوين فرآيندها و دستورالعمل هاي نظارت بر دارندگان پروانه خدمات ارتباطي ثابت درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت امیرحسن درویشان
۵۰ پياده سازي نرم افزار طراحي آنتن هاي رفلكتوري با پترن شكل داده شده با كاربرد طراحي آنتن ماهواره ملي GEO درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای ایمان آریانیان

صفحه‌ها