فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۴۱ مشاوره در خصوص تحلیل، به روز رسانی و تدوین راهبرد گذر به شبکهIPV6 کشور و کاربردی کردن IPV6 در آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ الی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت محسن سپاسی
۴۲ طراحی و ساخت تقویت کننده SSPA درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای رقیه کریم زاده
۴۳ آماده سازي نظام نامه تجاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني - بخش ICT درون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ الی ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه حقوق و مقررات فاوا محسن پازری
۴۴ الگوي ارتقاي بهره وري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا اسماعیل تنها
۴۵ بررسي پيش نيازها و تبيين ويژگي ها و چارچوب هاي فني و زير ساختي و الزمات حقوقي ، مقرراتي و قانوني امكان بهره گيري و ارائه خدمات كلان داده ها درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان دکتر احسان آریانیان
۴۶ تعيين ويژگي هاي فني و چارچوب هاي مقرراتي در ارائه خدمات رايانش ابري در كشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان دکتر محمد رضا احمدی
۴۷ پژوهش، طراحي اجراء سامانه اندازه گيري شدت ميدان پرتوهاي راديويي درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار مسعود آرزومند
۴۸ بررسي نسل پنجم شبكه ارتباطي از منظر فني و اقتصادي و نحوه ارائه خدمات آن در كشور درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان تنظیم مقررات ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار رقیه جدا
۴۹ تدوين RFP پروژه هاي دولت الكترونيكي در حوزه اقتصاد مقاومتي درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ الی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا عاطفه فرازمند
۵۰ طراحي و ساخت سيستمهاي انتقال نوري POTN با قابليت ROADM تا نرخ بيت ۱۰۰Gbps درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری علی امامی

صفحه‌ها