فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۳۱ تدوین سند توسعه کاربرد فناوری‌های نوین فاوا در صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای مشاوره‌ای درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ الی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر مجید رسولی دیسفانی
۳۲ بررسی و امکان‌سنجی راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات پیام‌رسان درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطت و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها مهدی حسین پور
۳۳ طراحی و پياده‌سازي سامانه مركز اشتراك‌گذاري و تحلیل اطلاعات (ISAC) درون‌سپاری پژوهشگااه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ الی ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه افسانه معدني
۳۴ طراحی و پیاده‌سازی سامانه اشتراک‌گذاری و ارائه هشدار امنیتی (ISAS) درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ الی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه علیرضا عنایتی
۳۵ طراحی، ساخت، تجمیع، آزمون و تحویل مدل مهندسی یک ترانسپوندری و مدل کیفی دو ترانسپوندری محموله مخابراتی ماهواره زمین ثابت در باند KU درون‌سپاری پژوهشكده سامانه‌هاي ماهواره پژوهشگاه فضايي ايران ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای اعظم عیدی
۳۶ ساخت ربات اجتماعی آموزش دهنده زبان اشاره به کودکان ناشنوا(رسا) برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای دانشگاه صنعتی شریف (دکتر مقداری)
۳۷ تحلیل و بررسی آمادگی دگردیسی دیجیتالی صنایع مختلف مبتنی بر گزارشات موسسه مکنزی درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر امین شکری پور
۳۸ تدوین برنامه اقدام مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر امین شکری پور
۳۹ مشاوره در خصوص تحلیل، به روز رسانی و تدوین راهبرد گذر به شبکهIPV6 کشور و کاربردی کردن IPV6 در آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ الی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت محسن سپاسی
۴۰ طراحي و ساخت تقويت کننده SSPA محموله ماهواره ناهيد ۲ و امکان سنجی ساخت نمونه فضايی تقويت کننده SSPA ماهواره GEO درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای رقیه کریم زاده

صفحه‌ها