فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۳۱ طراحی و پیاده‌سازی سامانه اشتراک‌گذاری و ارائه هشدار امنیتی (ISAS) درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ الی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه علیرضا عنایتی
۳۲ طراحی، ساخت، تجمیع، آزمون و تحویل مدل مهندسی یک ترانسپوندری و مدل کیفی دو ترانسپوندری محموله مخابراتی ماهواره زمین ثابت در باند KU درون‌سپاری پژوهشكده سامانه‌هاي ماهواره پژوهشگاه فضايي ايران ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای اعظم عیدی
۳۳ ساخت ربات اجتماعی آموزش دهنده زبان اشاره به کودکان ناشنوا(رسا) برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای دانشگاه صنعتی شریف (دکتر مقداری)
۳۴ تدوین برنامه اقدام مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر امین شکری پور
۳۵ تحلیل و بررسی آمادگی دگردیسی دیجیتالی صنایع مختلف مبتنی بر گزارشات موسسه مکنزی درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر امین شکری پور
۳۶ مشاوره در خصوص تحلیل، به روز رسانی و تدوین راهبرد گذر به شبکهIPV6 کشور و کاربردی کردن IPV6 در آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ الی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت محسن سپاسی
۳۷ طراحي و ساخت تقويت کننده SSPA محموله ماهواره ناهيد ۲ و امکان سنجی ساخت نمونه فضايی تقويت کننده SSPA ماهواره GEO درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای رقیه کریم زاده
۳۸ آماده سازي نظام نامه تجاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني - بخش ICT درون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ الی ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه حقوق و مقررات فاوا محسن پازری
۳۹ الگوي ارتقاي بهره وري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا اسماعیل تنها
۴۰ بررسي پيش نيازها و تبيين ويژگي ها و چارچوب هاي فني و زير ساختي و الزمات حقوقي ، مقرراتي و قانوني امكان بهره گيري و ارائه خدمات كلان داده ها درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان دکتر احسان آریانیان

صفحه‌ها