فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۳۱ تدوین مدل مفهومی مرکز نوآوری پژوهشگاه ارتبطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه خدمات و محتوای الکترونیکی مهندس محمود خراط
۳۲ طراحی و ساخت نمونه کیفی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر دو کاناله با دو کانال سنجشی مشاور درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ الی ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای علی خیردوست
۳۳ تدوین سند توسعه کاربرد فناوری‌های نوین فاوا در صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای مشاوره‌ای درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ الی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر مجید رسولی دیسفانی
۳۴ بررسی و امکان‌سنجی راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات پیام‌رسان درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطت و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها مهدی حسین پور
۳۵ طراحی و پياده‌سازي سامانه مركز اشتراك‌گذاري و تحلیل اطلاعات (ISAC) درون‌سپاری پژوهشگااه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ الی ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه افسانه معدني
۳۶ طراحی و پیاده‌سازی سامانه اشتراک‌گذاری و ارائه هشدار امنیتی (ISAS) درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ الی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه علیرضا عنایتی
۳۷ طراحی، ساخت، تجمیع و آزمون و تحویل مدل مهندسی یک کاناله و مدل کیفی دو کاناله باند Ku درون‌سپاری پژوهشگاه فضایی ایران ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای اعظم عیدی-لیلا محمدی
۳۸ ساخت ربات اجتماعی آموزش دهنده زبان اشاره به کودکان ناشنوا(رسا) برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای دانشگاه صنعتی شریف (دکتر مقداری)
۳۹ تدوین برنامه اقدام مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر امین شکری پور
۴۰ تحلیل و بررسی آمادگی دگردیسی دیجیتالی صنایع مختلف مبتنی بر گزارشات موسسه مکنزی درون‌سپاری ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر امین شکری پور

صفحه‌ها