فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۲۱ ايجاد بستر تست و توسعه (آزمايشگاه) سيستم MIMO مقياس پذير در فركانس هاي زير ۶GH نسل چهارم و پنجم درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار جهانگیر دادخواه چیمه
۲۲ بررسی ابعاد فنی زنجیره بلوکی درون‌سپاری ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه سکوهای فناوری اطلاعات مهندس زهرا معزکریمی
۲۳ بررسی کاربردها و ملزومات زنجیره بلوکی در حوزه های مرتبط با فناوری ارتباطات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت مهدی سمیع
۲۴ مطالعة ابعاد و الزامات سياست گذاري فناوري زنجيرة بلوكي درون‌سپاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا عاطفه فرازمند
۲۵ تدوین مدل مفهومی مرکز نوآوری پژوهشگاه ارتبطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه خدمات و محتوای الکترونیکی محمود خراط
۲۶ تدوین مدل مفهومی مرکز نوآوری پژوهشگاه ارتبطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه خدمات و محتوای الکترونیکی مهندس محمود خراط
۲۷ طراحی و ساخت نمونه کیفی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر دو کاناله با دو کانال سنجشی مشاور درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ الی ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای علی خیردوست
۲۸ تدوین سند توسعه کاربرد فناوری‌های نوین فاوا در صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای مشاوره‌ای درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ الی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر مجید رسولی دیسفانی
۲۹ بررسی و امکان‌سنجی راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات پیام‌رسان درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطت و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها مهدی حسین پور
۳۰ طراحی و پياده‌سازي سامانه مركز اشتراك‌گذاري و تحلیل اطلاعات (ISAC) درون‌سپاری پژوهشگااه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ الی ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه افسانه معدني

صفحه‌ها