فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۲۱ سند راهبردي توسعه فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برون‌سپاری ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ الی ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور
۲۲ ارايه برنامه راهبري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي برنامه ششم توسعه درون‌سپاری ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا احرام صفری
۲۳ برنامه ریزی طرح خط و زبان فارسی در فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ الی ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان مریم محمودی
۲۴ مطالعه، بررسی و تدوین ضوابط و چارچوب¬های توافقنامه¬های سطح خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ الی ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه فتانه ایازی
۲۵ طراحی و ساخت نمونه مهندسی رادیوی پرظرفيت برد متوسط فرکانس بالا در باندهای ۲۴ و ۳۸ گیگاهرتز درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ الی ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار سعید بشیرزاده پراپری
۲۶ ايجاد بستر تست و توسعه (آزمايشگاه) سيستم MIMO مقياس پذير در فركانس هاي زير ۶GH نسل چهارم و پنجم درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار جهانگیر دادخواه چیمه
۲۷ مطالعه ابعاد فنی فناوری زنجیره بلوکی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات زهرا معزکریمی
۲۸ بررسی ابعاد فنی زنجیره بلوکی درون‌سپاری ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه سکوهای فناوری اطلاعات مهندس زهرا معزکریمی
۲۹ بررسی کاربردها و ملزومات زنجیره بلوکی در حوزه های مرتبط با فناوری ارتباطات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ثابت مهدی سمیع
۳۰ مطالعة ابعاد و الزامات سياست گذاري فناوري زنجيرة بلوكي درون‌سپاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا عاطفه فرازمند

صفحه‌ها